Doldafelforsakring, Overlatelsebesiktning, Okular installationskontroll, Radonmatning, Energideklaration och Vattenlarm

I besiktningsprodukten Garantihus ingar:

.

Hem / Tjänster /

Doldafelförsäkring

Försäkringen följer försäkringstagaren under en period av 10 år från överlåtelsen, men träder i kraft först om köparen tror sig ha funnit ett dolt fel som härrör från tiden före överlåtelsen. Försäkringen har ingen självrisk och högre maxersättning än övriga doldafelförsäkring.

Villaförsäkring

Tillträdande köpare erhåller via Försäkringsbolaget Dina Försäkringar ett års villaförsäkring.

 

Överlåtelsebesiktning

Med marknadens modernaste besiktningsprotokoll utförs en överlåtelsebesiktning vilket är en noggrann professionell undersökning av ett hus för att upptäcka eventuella skador eller risk för skador i framtiden. En överlåtelsebesiktning är en byggnadsteknisk undersökning av faktorer som är av teknisk betydelse för byggnaden. En överlåtelsebesiktning minskar också risken för en eventuell framtida tvist mellan köpare och säljare.

Okulär installationskontroll

I den okulära kontrollen av El, VS, Ventilation, Värme, Skorsten redovisas information som grundar sig på fastighetsägarens uppgifter samt allmänt kända ålders/försäkringsmässiga avskrivningar samt uppenbara indikationer på fel. Vid avvikelser kan en rekommendation om kontakt med behörig fackman lämnas.

Radonmätning

I samband med försäljningen utförs radonmätning i samarbete MRM Teknik. Mätningen är en så kallad korttidsmätning och pågår under minst 10 dagar.

 

Energideklaration

Energideklarationen beskriver en byggnads energiprestanda och bör ge förslag på åtgärder för att spara energi. I samarbete med Energikontroll utför energideklarationen

 

Vattenlarm

Tollco ”För ett vattensäkert kök” Via Tollco levereras ett unikt patenterat vattenlarm för köket.


 

Anlitad Besiktningsman™ har mycket höga krav på sig när det gäller oberoende, etik och pedagogisk förmåga.

© Copyright 2012 GARANTIHUS

Generated by: it2u